Regulament privind circulaţia și deţinerea animalelor pe raza municipiului Călăraşi

Capitolul I. Documentele de referinţă

Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată cu Legea nr. 9/2008; Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie;

Legea 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, Ordonanţa nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002;

Capitolul II. Considerente Generale

Art. 1 Prezentul regulament stabileşte reguli pentru managementul populaţiei animalelor domestice fără stăpân .

Art. 2 Managementul populaţiei animalelor constă în armonizarea acţiunilor de supraveghere şi delimitare a dezvoltării populaţiei de animale domestice şi siguranţa cetăţeanului, cu scopul obţinerii de beneficii maxime din relaţia cu animalele preferate şi reducerea până la anulare a riscurilor privind sănătatea publică, şi se realizează în următoarele etape:

-invidualizarea şi înregistrarea tuturor animalelor domestice de pe raza municipiului Călăraşi;

-supravegherea habitatelor şi controlul reproducţiei;

-controlul circulaţiei şi al vânzării;

-capturare, transport, adăpostire, tratare sau eutanasiere;

-programe de educaţie şi informare pentru cetăţeni.

Art. 3 În cuprinsul prezentului regulament termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:

-prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul;

-animal domestic  – animal deţinut sau destinat a fi deţinut de către om, în special pe lângă casă, pentru agrement;

-animal  fără stăpân – orice animal care, fie nu are adăpost, fie se găseşte în afara proprietăţii stăpânului său sau a deţinătorului său şi care nu este sub controlul ori supravegherea directă a nici unui proprietar sau deţinător;

-abandonul animalelor  – reprezintă lăsarea animalelor, aflate în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical;

-procesare – diferitele manopere suportate de animalele ajunse în adapostul Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Călăraşi, în accepţiunea prezentului regulament cuprinde: deparazitare (internă/ externă),  identificare prin crotaliere/tatuaj sau microciparea ; când, din diferite motive, una sau mai multe dintre acţiunile enumerate nu se aplică vorbim de „procesare incompletă”.

Capitolul III. Reglementări care privesc managementul populaţiei canine cu deţinători pe teritoriul municipiului Calarasi

Art. 4 Deţinătorii de animale trebuie sa aibă vârsta minimă de 18 ani.

Art. 5 Orice persoană care deţine animale este responsabila de sănătatea şi bunăstarea acestuia.

Art. 6 Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitar veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.

Art. 7 Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora următoarele:

un adăpost corespunzător, dar nu pe domeniul public; să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalul să devină liber; hrană şi apă suficientă; posibilitatea de mişcare suficientă; îngrijire şi atenţie; asistenţă medicală; microciparea şi/ sau crotaliere.

Art. 8 Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, fiind strict interzis abandonul şi/sau izgonirea animalelor deţinute. Animalul nu poate fi deţinut dacă: condiţiile enumărate la art. 7 nu sunt îndeplinite; animalul nu se poate adapta în captivitate.

Art. 9 Deţinătorii de animale au obligaţia de a prezenta reprezentantului desemnat al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Călăraşi, paşaportul sau carnetul de sănătate al animalului, cu vaccinurile şi rapelurile la zi, eliberat de către medicul veterinar de la Adapost sau orice alt medic veterinar autorizat şi de a solicita înregistrarea animalelor deţinute  în baza de date constituită la nivelul municipiului Călăraşi.

Art. 10 Deţinătorul animalului are obligaţia de a respecta normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere în condiţii optime a spaţiului de cazare a animalelor deţinute, fără a aduce atingere liniştii şi ordinii publice, precum şi drepturilor celorlalţi proprietari ai imobilelor învecinate iar în cazul în care nu le mai doresc să le predea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân Călăraşi fără posibilitatea de reveni asupra deciziei.

Art. 11 Sunt interzise încercările de intimidare sau orice alte activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a acţiunilor întreprinse de angajaţii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân Călăraşi.

Art. 12 Se recomandă ca locuitorii municipiului Călăraşi să dea dovadă de spirit civic şi să sprijine eforturile făcute de municipalitate pentru un oraş curat.

Art. 13 După procesare animalelor fără stăpân (în lipsa adopţiei sau revendicării) dupa o perioada de 30 de zile acestea vor fi scoase la licitaţie publică în vederea recuperării cheltuielilor de capturare şi întreţinere sau prederea către unităţi de valorificare în vederea valorificării sau în cazul în care nu se pot valorifica, adopta într-o perioadă de 90 zile se va efectua operaţia de eutanasiere a acestora.

Art. 14 Animalele fără stăpân vor fi capturate şi transportate în adăpostul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fără stăpân Călăraşi, unde vor fi cazate pentru o perioadă maximă de 90 de zile.

Art. 15 După examinarea lor de către medicul veterinar, animalele bolnave cronic sau incurabil vor fi eutanasiate imediat ce au fost aduse în adăpost, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art.16 Cazarea animalelor se va face la biobază, în locuri special amenajate în funcţie de specie. Pentru a evita reproducerea animalelor în biobază medicul va dispune sterilizarea acestora în funcţie de necesitate.

Art.17 În perioada cazării în cadrul adăpostului, animalelor li se va asigura hrană conform legislaţiei în vigoare sau hrană aferentă în funcţie de specia animalului solicitată de către medicul veterinar.

Art. 18 Evidenţa pentru gestionarea animalelor fără stăpân se va face prin următoarele înregistrari, vizate de către medicul veterinar:

-registrul de capturare în care se vor menţiona: numărul de animale prinse sau predate de către deţinători, data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului.

-registrul de adopţie şi gestionare a animalelor în care se vor menţiona: numărul de animale revendicate, adoptate, eutanasiate, substanţa utilizata şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de crotal sau microcip, numărul fişei de adopţie,  data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Art. 19 Depozitarea materialelor şi substanţelor de tratament se face în spaţiu special amenajat, în condiţii de maximă securitate, iar gestionarea va fi făcută în registre de evidenţă a substanţelor.

Art. 20 Revendicarea, adopţia şi încredinţarea

Încredinţarea animalelor revendicate sau cerute spre adopţie se face numai după ce acestea au fost identificate prin aplicarea de crotalii sau microcipuri.

Revendicarea sau adopţia animalelor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei-angajament, al cărei model este prevăzut în prezentul regulament, cu achitarea unei sume care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere (20 lei/zi).

Pentru animalele care au fost încredinţaţi anterior în baza declaraţiei angajament, ridicate de către echipajul specializat de pe domeniul public, taxa de revendicare este de 100 lei la prima abatere si de 300 lei la cea de a doua abatere sau mai multe, precum şi: respectarea în totalitate a declaraţiei de adopţie/revendicarea de către persoanele fizice sau juridice pe numele cărora au fost întocmite de către reprezentanţii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân Călăraşi.

Capitolul IV. Dispoziţii finale

Art.21 (a) Nerespectarea prevederilor de la articolele 7, 8, 9 şi 10 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 400 lei, confiscarea animalului şi direcţionarea acestuia în adăpostul public.

(b) Nerespectarea prevederilor de la articolele 11şi 20 din prezentul regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 şi 600 lei;

Constatarea contravenţiilor şi întocmirea proceselor verbale de contravenţie se face de către inspectorii Primariei Municipiului Călăraşi, reprezentanţi ai Poliţiei locale sau reprezentanţi ai Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân Călăraşi.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide