luni, iulie 22, 2024
AcasăACTUALSalariul mediu brut în septembrie 2023 a fost de 7.350 lei și...

Salariul mediu brut în septembrie 2023 a fost de 7.350 lei și cel net de 4.593 lei

- Advertisement -

În luna septembrie 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 7.350 lei, cu 92 lei (+1,3%) mai mare decât în luna august 2023. Câştigul salarial mediu net a fost 4593 lei, în creştere cu 62 lei (+1,4%) față de luna august 2023.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (11.450 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.524 lei).

Septembrie 2023 comparativ cu Septembrie 2022

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 14,7%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

▪ Indicele câştigului salarial real a fost 105,4% în luna septembrie 2023 față de luna septembrie 2022.

▪ Indicele câştigului salarial real a fost 100,6% în luna septembrie 2023 față de luna august 2023.

▪ Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 230,9%, cu 1,3 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2023.

Septembrie 2023 comparativ cu August 2023

În luna septembrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 23,2% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;

• între 4,0% și 7,5% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

• între 2,5% și 3,5% în fabricarea produselor textile, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea de mobilă, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei,
inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea băuturilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna august 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 11,0% în extracţia minereurilor metalifere;

• între 4,0% și 6,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

• între 1,0% și 2,0% în fabricarea altor mijloace de transport, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor din tutun, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări
sociale).

În sectorul bugetar, în luna septembrie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+4,3%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), în sănătate şi asistență socială (+2,3%), respectiv în administraţia publică (+1,4%).

- Advertisement -
ALTE ȘTIRI

ULTIMELE ȘTIRI

- Advertisment -

ARHIVĂ

Cele mai citite