Scurtă prezentare a proiectului „I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educaţie, Iniţiativă” Contract POCU/138/4/1/114940

Descrierea proiectului:

Parteneriatul Proiectului

Proiectul I.D.E.I., proiect cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020 și implementat în comuna Mânăstirea din februarie 2018, cu o durată de 3 ani, face parte din Componenta 1 (Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome-Regiuni mai puțin dezvoltate), Axa Prioritară 4, Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific – Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Acest proiect este implementat în parteneriat de către Asociaţia Femeilor din Mediul Rural din România, în calitate de solicitant/ beneficiar al proiectului, Libro Events SRL (Partener 1), Primăria Mânăstirea (Partener 2) şi Liceul Tehnologic Matei Basarab Mînăstirea (Partener 3).

Obiectivul Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru 1077 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Mânăstirea, județul Călărași, prin implementarea de măsuri integrate și orientate pe nevoile comunității.

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 17.485.315,38 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 17.087.317,36 lei, echivalentă cu 97,72% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Grupul țintă al Proiectului

Grupul țintă al proiectului a fost identificat în etapa de elaborare și depunere a cererii de finanțare. În urma analizei au fost identificate 1077 persoane aflate în risc de exluziune socială, care sunt în următoarea situație: în risc de sărăcie sau se confruntă cu o deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii (conform condițiilor din Ghid), din care 440 persoane de etnie romă (reprezentând 40,85% din total grup țintă), distribuite pe următoarele categorii de persoane: 280 copii, persoane care au un loc de muncă,539 persoane între 16-64 ani care nu au loc de muncă și nici nu urmează o formă de învățământ, 81 pensionari, 24 persoane cu dizabilități – adulte, 42 persoane bătrâni, care nu au nicio sursă de venit, 1 student, care vor beneficia de măsuri integrate.

Prezentarea sumară a activităţilor Proiectului

Proiectul se implementează în localitatea Mânăstirea, judeţul Călăraşi şi vizează dezvoltarea comunităţii marginalizate prin finanţarea activităţilor din domeniile:

  • Educaţie (consiliere/orientare a 252 copii, participarea lor la ateliere de creație și excursii, ei fiind și beneficiari de burse și pachete cu rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, 50 copii beneficiari ai unui program „Școală după școală”);
  • Măsuri active privind ocuparea forţei de muncă (539 de persoane în vârstă aptă de muncă vor beneficia de măsuri active de ocupare constând în sesiuni de informare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare(4 cursuri acreditate),proiectul prevede angajarea unui număr de 157 de persoane din grupul ţintă).
  • Stimularea antreprenoriatului (9 persoane din grupul ţintă al proiectului vor primi o finanţare nerambursabilă de până la 25000 de euro pentru deschiderea unei afaceri pe cont propriu);
  • Servicii socio-medicale pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei (cele 1077 persoane vor beneficia de analize medicale și controale stomatologice gratuite, dar și amenajarea și modernizarea centrului integrat din comună);
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit (cele 229 de gospodării incluse în proiect beneficiază de pachete constând în produse de curăţenie, care vor fi furnizate trimestrial şi se vor realiza lucrări de igienizare generală pentru fiecare gospodărie).
  • Asistenţă juridică pentru reglementarea situaţiei actelor persoanelor din grupul ţintă (analiza și rezolvarea a 163 acte de proprietate teren/ imobil a 163 gospodării);
  • Combaterea discriminării şi promovarea multiculturalismului (campanii de conştientizare privind drepturile omului, efectele discriminării şi promovarea principiului egalităţii, o campanie de promovarea a voluntariatului în rândul elevilor şi la nivelul comunităţii, precum şi activităţi de promovare a multiculturalismului constând în 3 ediţii anuale ale festivalului multiculturalismului cu o durată de 3 zile fiecare).

Prezentarea activităților/ evenimentelor desfășurate până în prezent:

Până în prezent, au fost desfășurate lunar activități de consiliere a copiilor și adulților înscriși în grupul țintă, iar pentru 252 copii au fost organizate excursii la Predeal, în perioada vacanței de vară. Consilierii psihologici ai proiectului au efectuat vizite la domiciliile a 28 copii de până în 3 ani, spre a-i informa în vederea creșterii gradului de conștientizare asupra școlii.

Tot cu copiii din școală s-au desfășurat ateliere de desene, în vederea conștientizării privind efectele discriminării, principiul egalității și sesiuni de promovare a voluntariatului.În cadrul liceului, se derulează din luna noiembrie programul „Școală după școală” pentru 50 de copii.

În cadrul proiectului s-a reabilitat, amenajat și dotat dispensarul din comună, devenind un Centru integrat primitor pentru localnici.

Astăzi, 20 de personae așteaptă concursul „Cea mai bună idee de afacere” pentru ca 9 dintre ei să-și primească cei 25000 euro prevăzuti în bugetul proiectului, pentru propria afacere. Și primele 4 grupe de cursanți sunt pregătite de practică, ce se va încheia cu acordarea unor subvenții.

În privința reglementării actelor, până în prezent s-au întocmit dosarele cu documente existente, iar activitatea continuă cu măsurători în teren.

Comuna Mânăstirea organizează, în cadrul proiectului I.D.E.I., festival anual de promovare a multiculturalismului, iar acum, la sfârșit de decembrie, se desfășoară prima ediție a acestuia. Sunt prezentate filme documentare, organizate expoziții de fotografie, costume și obiecte tradiționale ale minorității rome, festivalul fiind încheiat cu un spectacol de muzică și dans tradițional al minorității rome, cu scopul de a promova diversitatea culturală și dialogul intercultural, de a implica membrii comunității în organizarea și desfașurarea activităților, pentru a combate discriminarea.

„Proiectul va contribui la situația persoanelor din grupul țintă, totodată și a comunității. Prin acest proiect încercăm să reducem rata șomajului în comună, urmărim îmbunătățirea stării de sănătate a populației, chiar și a celor care nu sunt asigurați medical. Ne dorim ca oamenii să trăiască sănătos, să ocupe un loc de muncă, să creăm locuri noi de muncă în Mânăstirea.” – Iancu Marian Mugurel, Primarul comunei.

„Implementând acest proiect, dorim să susținem și să motivăm copiii pentru menținerea în școală, dar și creșterea ratei promovabilității și a performanțelor școlare. Excursiile oferite în cadrul proiectului au avut și ele caracter educativ și de socializare. Dorim și implicare din partea familiilor, să ne fie alături pentru a reuși, împreună, să scădem rata abandonului școlar și să îmbunătățim rezultatele școlare. De altfel, ne dorim prin activitățile proiectului să crească șansele de integrare pe piața muncii, și sperăm să îmbunătățim  serviciile sociale și medicale.” – Cibian Danina, coordonator proiect Comuna Mânăstirea.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide