Stadiul proiectelor cu finanţare europeană accesate de Primăria Călăraşi

În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Primăria Municipiului Călăraşi are în prezent semnate 21 de contracte de finanţare în valoare de 41,28 milioane Euro, aflate în diverse stadii de implementare, şi urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ 4 luni) să semneze încă 9 contracte de finanţare în valoare totala de 10,8 milioane Euro.

La începutul anului 2016, Primăria Municipiului Călăraşi s-a confruntat cu o mare provocare – a absorbţiei sumei de 24,7097 milioane Euro prin proiecte finanţabile din POR 2014-2020, la care urma să se adauge 2% contribuţia PMC, procedeu aplicat tuturor municipiilor reşedinta de judeţ din ţară.

Pentru toate domeniile propuse de către finanţator, Primăria Municipiului Călăraşi a pregătit şi a depus la ADR Sud Muntenia15 proiecte în valoare  totală de 34,26 milioane Euro (reprezentand 138,65% faţă de ţinta propusă, mai mult cu 9,5503 milioane Euro).

Astfel, Călăraşiul este primul municipiu resedinţă de judeţ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finantare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbană, şi anume, proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea Străzii Bucureşti, în valoare de 9,35 milioane Euro.

Totodată, Primăria Municipiului Călăraşi a obţinut finanţare pentru alte 11 proiecte în cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V-A), POCA 2014-2020, Comisia Europeană, POPAM 2014-2020 şi din Fondul de Mediu, toate câştigate în sistem competitiv, la concurenţă cu celelalte primării din ţară participante.

Toate proiectele depuse au fost aprobate pentru finanţare, astfel încât, la acest moment, în proiectele aflate în implementare se desfăşoară activităţile aprobate, după cum urmează:

-achiziţii de servicii

-achiziţii de proiectare la stadiul PT şi execuţie de lucrări,

-achiziţii furnizări  de bunuri

Pentru toate cele 21 de proiecte sunt contractate, aproape în totalitate, activităţile de informare şi publicitate, audit, consultanţă, verificare tehnică etc.

Menţionăm faptul că, deşi activităţile de achiziţie de realizare proiect tehnic şi execuţie lucrări sunt în derulare, acestea vor fi considerate ca fiind îndeplinite abia la semnarea contractelor respective, deci la finalizarea achiziţiilor.

Pentru informarea reală şi obiectivă, un proiect parcurge de la pregătirea lui şi până la finalizare, următoarele etape obligatorii. De subliniat este faptul că de la conceperea proiectului, până la etapa de semnare a contractului de finanţare, pot trece peste 2 ani.

 1. Pregătire (studii de specialitate, achiziţie servicii proiectare, realizare documentaţii tehnice, achiziţie consultant, realizare planuri de dezvoltare, aprobare şi avizare documentaţii, etc);
 2. Depunere la finanţator şi evaluare;
 3. Semnare contract de finanţare;
 4. Implementare:
  1. Pregătire documentaţii achiziţii (realizare SF);
  2. Realizare achiziţii (proiectant, consultant, informare, promovare, audit, verificare tehnică, asistenţă tehnică proiectant, asistenţă tehnică dirigenţie de şantier, execuţie lucrări, etc);
  3. Întocmire documentaţie tehnică PT şi avizare-autorizare;
  4. Execuţie lucrări;
  5. Recepţie lucrări;
  6. Echipare şi dotare;
  7. Instruire personal utilizare;
  8. Activităţi de informare şi publicitate;
  9. Activităţi de consultanţă;
  10. Activităţi de promovare;
  11. Activităţi de auditare prin audit externalizat;
  12. Activităţi de management proiect (raportări, notificări, acte adiţionale, rambursări, etc);
  13. Punere în funcţiune.
 5. Sustenabilitatea proiectului (asigurarea funcţionării în conformitate cu cerinţele contractului de finanţare pe o perioada de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare).

 

Stadiul implementării iulie 2020

 1. Dezvoltareapatrimoniului cultural prinrestaurareamonumentului POŞTA VECHE din municipiulCălăraşi

-proiectul se află în faza de finalizare a execuţiei lucrărilor – estimare recepţie: luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activităţi suport

 1. Reabilitareatermică a Grădiniţei cu program prelungit ŢARA COPILĂRIEI Călăraşi

-proiectul se află în evaluare achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări; sunt în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimeaza ca execuţia de lucrări să înceapă în luna decembrie 2020;

 1. Reabilitarea termică a Liceului Teoretic M. EMINESCU Călăraşi

-proiectul se află în etapa de realizare documentaţia PT, urmând ca execuţia de lucrări să înceapă în luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activităţi suport.

 1. Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale T. VLADIMIRESCU Călăraşi

– proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări; sunt în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna februarie 2021.

 1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (str. Bucureşti- str. Prel. Bucureşti)

-proiectul se află în evaluare achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna aprilie 2021.

 1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului

– proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna mai 2021.

 1. Îmbunatăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative şi eficiente.

– proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări/furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna mai 2021.

 1. Creşterea atractivităţii, siguranţei şi eficienţei transportului public în municipiul Călăraşi prin modernizarea acestui mod de transport – autobuze, info călători, e-tiketing, staţii călători.

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează că furnizarea de echipamente să înceapă în luna octombrie 2021.

 1. Sporirea gradului de mobilitate al populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călăraşi.

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de furnizare dotari, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca furnizarea de echipamente să înceapă în luna octombrie 2021.

 1. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călăraşi.

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări/furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna mai 2021.

 1. Înfiinţare centru pentru activităţi educative şi culturale în cartierul Livada.

-proiectul se află în etapa de finalizare achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări; în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna octombrie 2021.

 1. Modernizare Centru comunitar existent şi amenajare zone adiacente (Oborul Nou).

-proiectul se află în etapa de derulare achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări; în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021.

 1. Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari (Şcoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative.

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de realizare PT şi execuţie lucrări; în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează ca execuţia de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021.

 1. Reabilitare termică a Căminului pentru persoane vârstnice SF. ANTIM IVIREANUL.

-contract de finantaresemnat in data de 09.07.2020

 1. Managementul comun al riscului pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de urgenţă.

Partener: Municipalitatea Belene (Bg)

-achiziţia de echipamente este realizată în proporţie de 90%; proiectul se va finaliza în septembrie 2020;

 1. Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe fluviul Dunarea în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra.

Parteneri: UAT Judeţul Călăraşi – Municipalitatea Silistra (Bg)

Probleme în implementare: neasigurarea de către Consiliul Judeţean Călăraşi a terenului pe care se va implementa proiectul (teren ocupat în prezent de baza nautică aparţinând CSM Călăraşi).

 1. Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului Călăraşi.

-proiectul se află în etapa de derulare achiziţia de sistem; în derulare contracte pentru activităţi suport.

 1. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri simplificate pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice Călăraşi.

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziţia de consultant şi sistem; în derulare contracte pentru activităţi suport;

 1. Wifi4eu – wi fi gratuit pentru europeni.

-a fost semnat contractul de execuţie lucrări; se estimează instalarea sistemului in luna august 2020.

 1. Promovarea incluziunii sociale prin înfiinţarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călăraşi.

– în prezent se execută lucrări de construcţii; în derulare contracte pentru activităţi suport; se estimează finalizarea lucrărilor în luna mai 2021.

 1. Înfiinţare staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călăraşi (finanţat de Agenţia Fondului de Mediu).

-a fost semnat contractul de furnizare şi instalare echipamente (staţii de reîncarcare); se estimează punerea în funcţiune a celor 4 staţii în jurul datei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractul de finanţare.

Raspunde

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Va rugam introduceti caracterele de verificare

Citește articolul precedent:
Anunț finalizare proiect „Achiziția de echipamente și dotări în cadrul societății CARTARE AGROCHIMICA SRL”

  Societatea CARTARE AGROCHIMICA SRL anunță finalizarea activităților proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente si dotari in cadrul societatii CARTARE...

Închide